Några aspekter på stickprovsteorier vid ändliga populationer med tillämpningar på tvåstegsurval

Författare: Lennart Gustafsson; Umeå Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.