Strategic Planning of Knowledge management systems : A problem exploration approach

Detta är en avhandling från Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences (together with KTH), Kista

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.