Partipolitik och regionala intressen 1755-1766 : studier kring det bottniska handelstvångets hävande

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.