A Fourier transform NMR self-diffusion study of micellization, inclusion, ion binding and stacking processes in aqueous solution

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.