Ship and cargo models for studying the risk of cargo shiftning in waves

Detta är en avhandling från Institutionen för farkostteknik

Författare: Anna Ericson; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.