Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa. Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Barnomsorg- och skolakommittén fick i augusti 1996 uppdraget att utarbeta ett samlat måldokument för förskolans s.k. sexårsverksamhet och för det obligatoriska skolväsendet. I de två betänkandena –Växa i lärande (SOU 1997:21) och Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) – anknyter kommittén till 1946 års skolkommissions tankar om skolans inre arbete, i sin vision av den svenska skolans och förskoleverksamhetens framtida gemensamma färdriktning. “I progressivismen finns också en interaktionistisk bildningsuppfattning. Aktivitetspedagogiken, som den progressiva pedagogiken kom att kallas i Sverige, med företrädare som Elsa Köhler byggde på en handlingsteori, med utgångspunkt i att människan konstruerar och konstituerar sig själv.” (SOU 1997:21, s. 67) Aktivitetspedagogiken är sedan trettiotalet ett begrepp inom den svenska skolreformsdiskussionen. Elsa Köhler och hennes medarbetare på västkusten, var de som främst introducerade, präglade och gav begreppet en konkret innebörd inom den svenska skolan och barnomsorgen. Avhandling handlar främst om Elsa Köhler och hennes livshistoria, men också om hennes närmaste medarbetare och elever. Den försöker beskriva det som var Elsa Köhlers bidrag till pedagogiken och vad som blev kvar av hennes idévärld och de spår Elsa Köhler lämnade efter sig i Sverige. Den utgår från en beskrivning och analys av det som Elsa Köhler representerade: hennes bakgrund i den habsburgska dubbelmonarkin och i det Röda Wiens radikala skolreform och dess institutioner – de stämningar och idéer, det tänkande, de traditioner, den dynamik hon medförde till och vidareutvecklade i sin svenska omgivning. Den ger även en uppfattning om det utvecklingspsykologiska synsätt, som Elsa Köhler förde med sig från Wien och kretsen kring Charlotte och Karl Bühler och introducerade i förskolan Avhandlingen syftar följaktligen också till att inordna den svenska aktivitetspedagogiken i dess europeiska och internationella idéhistoriska sammanhang.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.