Ersättningsklausuler : vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

Författare: Lena Olsen; Stockholms Universitet.; [1986]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.