Geochemical studies of north Swedish rivers using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy for multielement determinations

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Jan-ola Burman; [1982]

Nyckelord: Applied Geology; Tillämpad geologi;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)