Disciplinära strategier : en historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, 1901-1978

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.