Computation of resonance energies and spectral densities in the complex energy plane : application of complex scaling techniques for atoms, molecules and surfaces

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.