On measurement and modelling of 2D magnetization and magnetostriction of SiFe sheets

Detta är en avhandling från Institutionen för elkraftteknik

Författare: Anders Lundgren; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)