Management by freedom. From Machiavellian to Rosseauian approches to innovation and inquiry

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.