Mentorskap inom högre utbildning i Sverige : En kartläggning och en intervjustudie

Detta är en avhandling från Umeå universitet, Umeå

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.