A process approach for senior management involvement in software product development

Författare: Christina Wallin; Mälardalens Högskola; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.