Personlig tränare – framtidsväg eller återvändsgränd? En gymnasial yrkesutgång inom barn- och fritidsprogrammet : Personal trainer – A pathway into the future or a blind alley? An upper secondary school vocational outcome within the Child and Recreation P

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.