Microbially influenced corrosion (MIC) on stainless steels in wastewater treatment plants : a field exposure and risk assessment

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Författare: Anna Iversen; Kth.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.