Den prerecenta lokalglaciationens utbredningshistoria inom Skanderna : The history of the pre-recent local glaciation in the Scandinavian mountains

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)