Mot en existentiell relationistisk helhetssyn – en studie av långtidssjuka och handikappade personers syn på sin livssituation. (Towards a holistic view: an existential relationistic approach: a study of long-term ill and handicapped persons' views of the

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.