Moderskap och vårdrelationer : en kvalitativ studie med fokus på normal respektive komplicerad förlossning

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet. Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Författare: Marie Berg; Uppsala Universitet.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.