Wissa wetenskapers nödwändighet för tabell-wärket, med cons. fac. jur. samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende. Den 20 aprilis 1754. Uti större carolinska lärohuset wid kongl. academien i Upsala till allmänt ompröfwande framstäld af Matthias Säf

Detta är en avhandling från Upsala, trykt hos L. M. Höjer, kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)