Studies of some diatomic molecules and the D₂O-dimer

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Anders Pettersson; [2001]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)