Human tripeptidyl peptidase II : structure and function of a high molecular weight exopeptidase with an active site of the subtilisin type

Författare: Birgitta Tomkinson; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.