Samtal för samverkan : En studie av professionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Detta är en avhandling från HLS Förlag, Stockholm

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.