Ligand Substitution and Solvent : Exchange Reactions of Palladium(II) and Platinum(II) Acetonitrile and Dimethyl Sulfoxide Complexes. A High-Pressure Stopped-Flow and NMR Study

Författare: Björn Hellquist; Högskolan I Jönköping; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.