The Microstructure of Collaborative E-business Capability

Detta är en avhandling från Lund Business Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish John Gibes avhandling indikerar att såväl 1990-talets evangelistiska analys av informationsteknologins strategiska betydelse som senare skeptiska analyser är bristfälliga. En alternativ ståndpunkt läggs fram. På basis av strategiforskningens kapabilitetsperspektiv adresserar avhandlingen särskilt e-handel i nära relationer mellan företag, en viktig praktik i vilken IT används i syfte att effektivisera affärsprocesser mellan och inom företagen samt för att binda upp kunder. Läsaren ges möjlighet att följa hur SCA Packaging - ett branschledande multinationellt förpackningsföretag som omsätter cirka 3.5 miljarder Euro - utvecklade förmågan att genomföra e-handel i nära relationer med strategiskt viktiga kunder. Studien av SCA Packaging visar på komplexiteten i denna slags e-handel och ger flera exempel på den beslutsamhet som krävs för att åstadkomma väl fungerande lösningar. Bland annat krävs tillgång till särskild mjukvara, djup förståelse för affärsprocesserna mellan företaget och kunderna, anpassade rutiner för utvärdering och goda förutsättningar för samarbete med den enskilda kunden. Givet dessa utmaningar är det sannolikt att företagens förmågor att genomföra e-handel i nära köpar-säljarrelationer kommer att skilja sig markant åt inom en överskådlig framtid. Avhandlingen argumenterar för att det är dessa förmågor som är strategiskt betydelsefulla och föreslår ett ramverk som gör det möjligt att förstå och utveckla dem.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)