Some aspects of the chemistry of aromatic thioureas

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Leif Grehn; Uppsala Universitet.; [1979]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.