Spannmålshandel och spannmålspolitik i Sverige 1719-1830

Detta är en avhandling från Stockholm

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)