Curvature Estimation and Description

Detta är en avhandling från Linköping, Sweden : Linköping University, Department of Electrical Engineering

Författare: Håkan Bårman; Linköping.; Linköping.; [1989]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.