The impact of extended oxygen delignification on bleachability of kraft pulps

Detta är en avhandling från Institutionen för pappers- och massateknologi

Författare: Camilla Rööst; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.