Ionic impacts on solids and sputtering phenomena : experiments in the low-keV region, using optical and collector methods

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Birger Emmoth; [1979]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.