The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities

Detta är en avhandling från Certec, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar robotteknik och de nya möjligheter som den kan ge människor med rörelsehinder. Jag fokuserar på teknikanvändaren och teknikanvändningen, speciellt på vad som gör robothjälpmedel värda att använda. Distinktion görs mellan användvärdhet och användbarhet. Erfarenheter från användning av den rullstolsmonterade robotarmen Manus visar att tekniska krav ställs bland annat på robotarmars acceleration, hastighet och rörelsemönster. Att enkelt kunna ställa gripdon horisontellt och vertikalt är andra krav för att snabbare och mindre koncentrationskrävande kunna utföra de vanligaste rörelserna. De första erfarenheterna av robotars användvärdhet gjordes genom tekniskt utvecklingsarbete av gripdon för bladvändning till kontorsroboten RAID. Principerna för att separera blad och bladvändningsrörelsen analyseras och beskrivs i avhandlingen. Gripdon är en central del av robotars funktionalitet och användvärdhet. Krav på en automatisk gripfunktion för förenklad robotanvändning har tagits fram genom användartester. Avhandlingen visar på hur provanvändning av robotar som hjälpmedel kan leda till nya kunskaper om både teknikanvändningen i sig och teknikanvändarens personliga egenskaper - behov, förmågor, önskningar och drömmar. Delar av avhandlingen har tidigare publicerats eller kommer att publiceras som artiklar och konferensbidrag: - Robotics in rehabilitation. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, vol. 3, no 1, pp 77-83, March 1995. - The Manus Manipulator as a Tool for Rehabilitation. To be published in the Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine. - Technical results from Manus user trials. Proceedings of the sixth International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), pp. 136-141, Stanford, California, USA, July 1999. - Robot control methods and results from user trials on the RAID workstation. Proceedings of the fourth International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), pp 97-101, Wilmington, Delaware, USA, June 1994. - RAID - A Robotic Workstation for the Disabled. Proceedings of the 2nd European Conference on the Advancement of Rehabilitation Technology (ECART 2), pp 24.3, Stockholm, Sweden, May 1993.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)