Aristokrat eller förädlad bonde? : Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611

Detta är en avhandling från Lund : Lund Univ Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.