Combined shear and compression analysis using a modification of the iosipescu shear test device

Detta är en avhandling från Stockholm : Mekanik

Författare: Federica De Magistris; Kth.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.