Molecular characterization of genes in the antibacterial response of two insect species; Hyalophora cecropia and Drosophila melanogaster

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.