Design, synthesis, and characterization of amphiphilic helical peptides as models of protein structure

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.