Chaebolföretagen - en "omöjlig" konfiguration i den sydkoreanska industrialiseringsprocessen

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Stommen i "det sydkoreanska miraklet" utgjordes av chaebolkonglomeraten, som inom ramen för "developmental state" blev instrumentet för ekonomisk tillväxt. Med ett minimum av eget kapital men med privat ägarkontroll och genom lånefinansiering expanderade dessa företag. Hur kunde denna "omöjliga" konfiguration överleva? Avhandlingen analyserar hur detta kunde fortgå ända fram till Asienkrisen 1997 och varför Sydkorea med stabil tillväxt och goda ekonomiska fundamenta inte kunde överbrygga också denna kris. Chaebolföretagen belyses ur tre olika perspektiv från det kinesiska arvet och den japanska ockupationen till återhämtningen efter Asienkrisen. a) De makroekonomiska förutsättningarna för företagande penetreras under de olika regimerna. b) Chaebolföretagen behandlas och karakteriseras generellt. c) Utvecklingen för tre av de största företagen, Samsung, Hyundai och Daewoo, exemplifierar på företagsplanet den "omöjliga" konfigurationen i den sydkoreanska industrialiseringsprocessen. Författaren ser "det sydkoreanska miraklet" som en paradox med både kontinuitet och diskontinuitet i utvecklingen. Eran under president Park betraktas som en förlängd japanperiod. Starten av liberaliserings- och demokratiprocesserna under 1980-talet ses som inledningen till en formativ period inför strukturbrottet i ekonomin och paradigmskiftet för chaebolföretagen 1997.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)