Numerical Studies of Turbulent Combustion under Diesel Engine Related Conditions

Författare: Cheng Gong; Lunds Universitet.; Lund University.; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.