Landless women, powerful men. Land, gender and identity in NW Argentina (Colalao-El Pichao, 1850-1910)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.