Biophysical studies of pigment transport in frog melanophores : impedance measurements and advanced microscopy analyses

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Charlotte Immerstrand; Linköping.; Linköping.; [2003]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.