Motivation och inlärning ur genusperspektiv. En studie av gymnasieelever på teoretiska linjer/program

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)