Optimal stopping and incomplete information in finance

Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)