Approximation and online algorithms with applications in robotics and computational biology

Sammanfattning: Approximation and online algorithms with applications in robotics and computational biology.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.