Historiemedvetande på prov : : En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University. Faculty of Education and Society

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)