Extraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in diesel and coal fly ash particulate matter : Emphasis on the carcinogenic benzo[a]pyrene and dibenzopyrene isomers

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.