Om colik. Academisk afhandling, med ... medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Franz Fredrik Rudberg af Stockholms nation. på Medic. Auditorium den 15 Nov. 1837. p.

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, 1837

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)