"Vi kan ju sälja det övriga landet till hugade spekulanter" : om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter i en förändrad ekonomi

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.