Parti og vaelgere : studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-2001

Detta är en avhandling från Uppsala : Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.