Fetal surveillance and outcome in postterm pregnancy

Detta är en avhandling från Dept of Obstetrics and Gynecology,Lund University, Sweden

Sammanfattning: To minimize the risk of short-term and long-term morbidity and mortality among children born postterm, studies were performed to evaluate the fetal surveillance program. (1) Male-fetus pregnancies were at an increased risk

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)