Evaluating and Improving Rendered Visual Experiences : Metrics, Compression, Higher Frame Rates & Recoloring

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.