Effects of epidural analgesia on gastroduodenal motility : experimental and clinical studies with epidural morphine and epidural bupivacaine

Författare: Sven-egron Thörn; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.